• *** Điều 1: Giải thích từ ngữ:


  - Thỏa Thuận: là thỏa thuận sử dụng mạng xã hội Babee Bot, cùng với tất cả các bản sửa đổi, bổ sung, cập nhật.

  - Thông Tin Cá Nhân: là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tài khoản ngân hàng của Người Sử Dụng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.

  - Người Sử Dụng: là chủ tài khoản, sở hữu hợp pháp tài khoản Babee Bot.

  - BabeeBot ID: là tài khoản để truy cập sử dụng một phần hoặc tất cả các sản phẩm của BabeeBot

  - Sở Hữu Trí Tuệ: là những sáng chế, cải tiến, thiết kế, quy trình, công thức, phương pháp, cơ sở dữ liệu, thông tin, bản vẽ, mã, chương trình máy tính, tác phẩm có bản quyền (hiện tại và tương lai), thiết kế mạch tích hợp bán dẫn, thương hiệu, nhãn hiệu (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) tên thương mại và (thiết kế) bao bì thương phẩm.

  *** Điều 2: Nội dung dịch vụ:


  1. Babee Bot là mạng xã hội cung cấp dịch vụ xem video online, bao gồm những chương trình chọn lọc với nhiều thể loại TV Show, phim, giáo dục, âm nhạc, thể thao, clip ngắn và/hoặc những nội dung video khác được Người Sử Dụng đăng tải.

  2. Babee Bot cung cấp cho Người Sử Dụng dịch vụ các chương trình, game show, talk show, ...

  3. Babee Bot cung cấp dịch vụ cho Người Sử Dụng trao đổi, thảo luận và phản hồi thông qua công cụ chat bằng kí tự chữ về những nội dung được cung cấp trên Babee Bot.

  4. Người Sử Dụng Babee Bot có thể sử dụng dịch vụ trên Website hoặc/và các ứng dụng Babee Bot phát triển trên thiết bị di động.

  *** Điều 3: Chấp nhận điều khoản sử dụng và sửa đổi.


  1. Để truy cập và thưởng thức Dịch vụ Babee Bot, Người Sử Dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa Thuận này và quy định, quy chế mà Babee Bot liên kết, tích hợp bao gồm nhưng không giới hạn BabeeBot ID được quy định tại website

  2. Khi truy cập, sử dụng Babee Bot bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet) hoặc sử dụng ứng dụng Babee Bot mà BabeeBot phát triển thì Người Sử Dụng cũng phải tuân theo Quy chế này.

  3. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người Sử Dụng, Babee Bot không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Babee Bot này, Quy chế BabeeBot ID có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. Babee Bot sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

  4. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy chế này xung đột với các quy định của luật pháp, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy chế sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

  *** Điều 4: Đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ.


  1. Người Sử Dụng phải đủ năng lực hành vi dân sự và đủ 13 tuổi trở lên mới được phép đăng ký và sử dụng Babee Bot.

  2. Khách hàng sử dụng tài khoản BabeeBot ID để truy cập Babee Bot. Khách hàng cũng có thể đăng nhập Babee Bot từ tài khoản liên kết mà BabeeBot cho phép.

  3. Khách hàng phải tuân thủ các yêu cầu về đăng ký, đăng nhập tài khoản theo Mục 2 quy định đăng ký, đăng nhập tại Quy chế thỏa thuận BabeeBot ID

  4. Một số tính năng của Babee Bot yêu cầu Người Sử Dụng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng. Nếu Người Sử Dụng không đăng ký, đăng nhập thì chỉ sử dụng Babee Bot với các tính năng thông thường. Chúng tôi khuyến khích Người Sử Dụng đăng ký tài khoản để sử dụng Babee Bot được tốt nhất.

  5. Thông tin về tài khoản của bạn phải được cung cấp đầy đủ, chính xác và cập nhật nhất. Vui lòng giữ bí mật mật khẩu của bạn, bạn không nên tiết lộ cho bất kì ai thông tin mật khẩu. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng dịch vụ từ tài khoản của bạn. Xin vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu bạn nghi ngờ bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Hãy đảm bảo cập nhật cho chúng tôi thông tin mới nhất trong bảng đăng kí của bạn để chúng tôi có thể liên lạc với bạn trong trường hợp cần thiết.

  6. Trên Website/ứng dụng Babee Bot xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, bạn không nên suy luận rằng Babee Bot hoạt động, kiểm soát hoặc sở hữu với những website này. Việc truy cập tới các trang này khác hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người Sử Dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. Babee Bot không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì website hoặc điểm đến nào ngoài trang Babee Bot.

  7. Babee Bot cho phép Người Sử Dụng cung cấp, chia sẻ video, clip thuộc các thể loại mà Babee Bot định hướng. Babee Bot sẽ thẩm tra sơ bộ về kỹ thuật và nội dung video, và như vậy video, nội dung cung cấp của Người Sử Dụng có thể không được đăng tải lên ngay lập tức.

  8. Bài viết đánh giá ý kiến của bạn là một phần Dịch vụ Babee Bot. Người Sử Dụng có thể xuất bản, truyền tải, gửi đi những đánh giá, ý kiến, hoặc những tài liệu khác lên Babee Bot. Người Sử Dụng phải đảm bảo bài viết, đánh giá của mình phù hợp với giới hạn ngôn từ và nội dung.

  *** Điều 5: Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên mạng xã hội.


  Khi sử dụng sản phẩm Babee Bot, nghiêm cấm khách hàng một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:

  1. Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên Babee Bot nhằm mục đích:

  - Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;

  - Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

  - Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.

  2. Người Sử Dụng lợi dụng việc sử dụng Babee Bot nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên Babee Bot.

  3. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên Babee Bot.

  4. Khi giao tiếp với người dùng khác, Người Sử Dụng quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá.

  5. Người Sử Dụng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, Người Sử Dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

  6. Lợi dụng mạng xã hội Babee Bot để thu thập thông tin của Người Sử Dụng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của Người Sử Dụng khác.

  7. Đặt thành viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.

  8. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).

  9. Hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín Babee Bot hoặc BabeeBot dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.

  10. Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên Babee Bot mà không có sự đồng ý bằng văn bản của BabeeBot.

  11. Lợi dụng Babee Bot để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

  12. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Babee Bot.

  13. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

  14. Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.

  15. Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung trừ khi được sự cho phép của Babee Bot bằng văn bản.

  16. Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung trừ khi được phép của Babee Bot. Bạn không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các Nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại Babee Bot bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kì nội dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa, trừ khi nó được sự cho phép của Babee Bot bằng văn bản.

  17. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên Babee Bot xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

  18. Tạo đường dẫn trái tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

  19. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào Babee Bot

  20. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của sản phẩm cung cấp hoặc hệ thống máy chủ Babee Bot.

  21. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ Babee Bot

  22. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm khác dưới mọi hình thức tới sản phẩm, tài sản và uy tín của BabeeBot.

  23. Video Player. Bạn không được phép chỉnh sửa, nâng cao, loại bỏ, can thiệp, hoặc thay đổi trong bất kỳ cách nào bất kỳ phần nào của Video Player, công nghệ hạ tầng của nó, bất kỳ cơ chế quản lý quyền kỹ thuật số, thiết bị, hoặc biện pháp bảo vệ nội dung, biện pháp kiểm soát truy cập tích hợp vào Video Player. Hạn chế này bao gồm nhưng không giới hạn việc vô hiệu hóa, kỹ thuật đảo ngược, sửa đổi, can thiệp hoặc phá vỡ Video Player bằng bất cứ cách nào làm cho người dùng xem được nội dung mà không có: (i) hiển thị rõ ràng cả Video Player và tất cả các yếu tố xung quanh (bao gồm cả giao diện người dùng đồ họa, bất kì quảng cáo, thông báo bản quyền và thương hiệu) của trang web, (ii) truy cập vào tất cả các chức năng của Video Player bao gồm nhưng không giới hạn tất cả chất lượng video và màn hình hiển thị chức năng, tương tác, tự chọn, hoặc nhấp chuột thông qua quảng cáo chức năng.

  24. Nhúng Video. Chúng tôi đưa ra giải pháp để liên kết với Nội dung trên Dịch vụ Babee Bot bằng công cụ Chia sẽ dưới mỗi video nội dung. Bạn có thể nhúng video bằng cách sử dụng Link chúng tôi cung cấp chạy trên Video Player của chúng tôi, miễn là bạn không nhúng Video Player trên bất kì trang web hoặc nơi nào khác vi phạm những điều sau: (i) có chứa hoặc lưu trữ nội dung trái pháp luật, vi phạm, khiêu dâm, tục tĩu, phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, quấy rối, khiếm nhã, không đứng đắn, xúc phạm, hận thù, tấn công phân biệt chủng tộc hoặc dân tộc, khuyến khích hành vi tội ác, làm phát sinh trách nhiệm dân sự, vi phạm luật pháp, nguyên tắc hay quy định, vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ bên thứ ba bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ, hoặc là không thích hợp hoặc gây phản đối tới Babee Bot (tùy theo quyết định của Babee Bot), hoặc (ii) liên kết vi phạm hoặc nội dung trái phép. Bạn không được nhúng Video Player vào bất kỳ phần cứng hoặc phần mềm ứng dụng, ngay cả đối với mục đích phi thương mại. Babee Bot bảo lưu quyền ngăn chặn nhúng vào bất kỳ trang web hoặc địa điểm khác mà Babee Bot nhận thấy không phù hợp hoặc có thể bị phản đối (được xác định bởi Babee Bot).

  *** Điều 6: Nội dung cung cấp trao đổi thông tin.


  1. Khi đăng kí sử dụng dịch vụ Babee Bot, Người Sử Dụng có thể upload nội dung lên Babee Bot. Nội dụng upload lên Babee Bot phải phù hợp với thể loại, tiêu chuẩn mà Babee Bot cho phép.

  2. Người Sử Dụng phải chịu trách nhiệm về nội dung của việc đăng tải trên Dịch vụ Babee Bot. Người Sử Dụng khẳng định và đảm bảo rằng mình sở hữu hoặc/và được sự đồng ý của chủ sở hữu về nội dung mà mình đăng tải đồng thời Người Sử Dụng cấp phép cho Babee Bot tất cả bằng sáng chế, nhãn hiệu, thương mại, bí mật thương mại, hoặc quyền khác liên quan đến nội dung để phổ biến nội dung trên dịch vụ Babee Bot theo các Điều khoản Dịch vụ.

  3. Ngoài những nội dung Babee Bot chủ động đăng tải, Babee Bot không chứng thực bất kỳ nội dung nào được đăng tải, sử dụng bởi bất kỳ Người Sử Dụng nào. Babee Bot không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Dịch vụ. Babee Bot sẽ chủ động loại bỏ tất cả các nội dung Người Sử Dụng đăng tải mà không cần báo trước nếu Babee Bot nhận định hoặc nhận được thông báo rằng Người Sử Dụng đã đăng tải những nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

  4. Đây là website mạng xã hội Babee Bot thuộc quyền sở hữu của Tâm Pacific, cho phép Người Sử Dụng đăng tải, cung cấp, trao đổi các thông tin, hình ảnh hoặc các nội dung khác lên trên website trừ những nội dung cấm được quy định trong bản Quy chế này và các văn bản pháp luật liên quan.

  5. Người Sử Dụng được đăng tải TV Show, phim, giáo dục, âm nhạc, thể thao, clip ngắn và/hoặc những nội dung video khác phù hợp với tiêu chí của Babee Bot. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng tải lên Babee Bot các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ trường hợp bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp thuận từ chủ sở hữu.

  6. Bạn đồng ý để chúng tôi tự do kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức khác của bạn mà bạn cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông qua việc sử dụng Babee Bot một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ hoặc tất cả những thông tin, hình ảnh mà bạn cung cấp, chia sẻ, trao đổi của bạn.

  7. Bạn cũng cho phép Người Sử Dụng sản phẩm của BabeeBot được quyền sử dụng lại thông tin đăng tải của bạn bao gồm nhưng không giới hạn việc chỉnh sửa lại, biên soạn, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

  8. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ bạn có thể báo cho mr Tâm Pacific nếu có trục trặc xãy ra.

  9. Trong mọi trường hợp, Babee Bot được quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, thông tin, hình ảnh của bạn xuất hiện hay tồn tại trên website.

  10. Bạn hiểu và đồng ý rằng, khi sử dụng website mạng xã hội này, bạn sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin, hình ảnh được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. Ngoài những nội dung Babee Bot chủ động đăng tải, BabeeBot không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới những thông tin mà Người Sử Dụng website đăng tải. Khi sử dụng sản phẩm có thể bạn thấy một vài thông tin, bình luận do Người Sử Dụng đăng tải không đúng sự thật, hoặc gây phản cảm, trong trường hợp này, bạn có thể thôi không sử dụng sản phẩm và cam kết không có những hành động xâm phạm tới BabeeBot và Babee Bot.

  11. Ngoài các sản phẩm của BabeeBot, Babee Bot có thể cho phép hoặc liên kết với đối tác thứ ba để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của họ trên Babee Bot, do đó, khi tải, cài đặt hoặc sử dụng một sản phẩm như vậy, Người Sử Dụng thừa nhận rằng (i) Người Sử Dụng đã tìm hiểu và chấp thuận các điều khoản sử dụng dịch vụ của bên thứ ba (ii) mọi trách nhiệm phát sinh liên quan đến dịch vụ là của bên thứ ba, BabeeBot sẽ hỗ trợ Người Sử Dụng nhưng không chịu trách nhiệm về các dịch vụ này.

  12. Để đáp ứng nhu cầu và trải nghiệm của Người Sử Dụng, BabeeBot theo kế hoạch và quyết định của mình sẽ tiến hành nâng cấp, cập nhật thường xuyên các phiên bản, tính năng mới Babee Bot mà không phải báo trước với Người Sử Dụng. Thông tin chi tiết về phiên bản cập nhật sẽ được BabeeBot công bố tại website.

  13. Người Sử Dụng hiểu rằng khi muốn tìm cách xóa nội dung của mình từ Babee Bot, việc này phải mất một khoảng thời gian nhất định. Vì vấn đề kỹ thuật và quy trình nên có thể không theo ý muốn của Người Sử Dụng. Người Sử Dụng chấp nhận những rủi ro phát sinh và Babee Bot được loại trừ trách nhiệm này. Chúng tôi khuyên bạn nên lưu giữ một bản trước khi đăng tải lên Babee Bot.

  14. Người Sử Dụng đồng ý cấp quyền cho BabeeBot sử dụng nội dung trao đổi thông tin của bạn cho mục đích quảng bá, phát triển dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ mới mà chúng tôi có thể cung cấp trong tương lai.

  15. BabeeBot có thể giữ lại hoặc tiết lộ nội dung của bạn, bao gồm cả Thông Tin Cá Nhân cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp, hoặc theo quá trình hợp pháp khác. Trong quá trình hoạt động, cho các mục đích duy trì dịch vụ và đảm bảo lợi ích người dùng BabeeBot có thể sẽ chuyển giao các thông tin của bạn cho bên thứ ba phù hợp với các quy định của pháp luật mà không yêu cầu phải có sự đồng ý trước của bạn.

  16. Trong quá trình sử dụng Babee Bot, nếu bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, chúng tôi có toàn quyền, ngay lập tức và không cần thông báo trước cho bạn, chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn, đồng thời tùy theo mức độ vi phạm, chúng tôi có thể từ chối việc bạn đăng ký để sử dụng các dịch vụ khác của BabeeBot.

  17. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm Babee Bot, BabeeBot có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng sản phẩm cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

  18. Babee Bot quan tâm tới sự an toàn và riêng tư, quyền lợi của tất cả thành viên sử dụng sản phẩm của mình, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Người Sử Dụng, bạn có trách nhiệm xem xét và xác định sản phẩm, nội dung nào của Babee Bot thích hợp cho con em của mình. Tương tự, nếu Người Sử Dụng là trẻ em thì bạn phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của mình về việc sản phẩm, nội dung mình sử dụng có phù hợp hay không.

  19. Người Sử Dụng có thể sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sư, khả năng bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan khi sử dụng Babee Bot

  *** Điều 7: Sử dụng dịch vụ tính phí.


  1. Babee Bot có thể được tích hợp với nhiều dịch vụ mang tính giải trí, nhân văn cao bao gồm nhưng không giới hạn như xem phim; xem clip, thể thao, talk show chất lượng … Vì vậy, khách hàng có thể lựa chọn những dịch vụ phù hợp với nhu cầu của mình để sử dụng.

  2. BabeeBot sẽ triển khai không thu phí hoặc thu phí đối với khách hàng sử dụng dịch vụ Babee Bot. BabeeBot sẽ thông báo cụ thể trên website Babee Bot các mức phí để Người Sử Dụng nắm rõ, lựa chọn gói sử dụng dịch vụ phù hợp.

  3. Người Sử Dụng dùng các hình thức thanh toán được phép của BabeeBot để thanh toán dịch vụ tính phí.

  *** Điều 8: Quyền và trách nhiệm của chủ tài khoản.


  1. Khi đăng ký tài khoản BabeeBot ID, Người Sử Dụng được sử dụng một phần hoặc tất cả các dịch vụ trong sản phẩm Babee Bot.

  2. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, Người Sử Dụng được hỗ trợ giải quyết rủi ro nếu phát sinh sự cố.

  3. Người Sử Dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. BabeeBot sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và BabeeBot sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

  4. Người Sử Dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho Babee Bot về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

  5. Khi phát hiện ra lỗi của Babee Bot, bạn hãy thông báo cho chúng tôi qua.

  6. Người Sử Dụng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong quy chế này. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm BabeeBot sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các sản phẩm của BabeeBot và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

  7. Chúng tôi có quyền ngay lập tức chấm dứt hoặc khóa tài khoản của bạn hoặc việc sử dụng Dịch vụ Babee Bot hoặc truy cập vào nội dung ở bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo hoặc có trách nhiệm, nếu Babee Bot xác định rằng bạn đã vi phạm các Điều khoản sử dụng, vi phạm luật pháp, quy tắc, quy định, tham gia vào các hành vi không thích hợp khác, hoặc vì lý do kinh doanh khác. Chúng tôi cũng có quyền chấm dứt tài khoản của bạn hoặc việc sử dụng của Dịch vụ Babee Bot hoặc truy cập vào các nội dung nếu việc sử dụng gây quá tải cho máy chủ của chúng tôi. Trong một số trường hợp, chúng tôi có quyền sử dụng công nghệ để hạn chế hoạt động như là giới hạn số lượt truy cập đến máy chủ Babee Bot hoặc dung lượng sử dụng của người dùng. Bạn đồng ý tôn trọng những giới hạn và không có bất kì hành động nào để phá vỡ, lẩn tránh hoặc bỏ qua chúng.

  8. Khi bạn là đối tác của BabeeBot và mong muốn được đăng tải nội dung lên Babee Bot, BabeeBot sẽ cấp và định danh cho bạn loại tài khoản “developer account”, bạn được phép đăng tải nội dung do mình sở hữu lên Babee Bot và tự chịu toàn bộ các trách nhiệm pháp lý liên quan đến toàn bộ nội dung đăng tải, bao gồm nhưng không giới hạn tính hợp pháp của nội dung, quyền sở hữu trí tuệ và các chấp thuận cần thiết khác từ cơ quan có thẩm quyền.

  9. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

  *** Điều 9: Quyền và trách nhiệm của BabeeBot


  1. Trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào trong quy chế sử dụng BabeeBot ID và Quy chế cung cấp trao đổi thông tin này này hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của BabeeBot được quy định trên website, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.

  2. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của BabeeBot, BabeeBot có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng các sản phẩm của BabeeBot cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

  3. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi khác, BabeeBot có quyền sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.

  4. Khi phát hiện những vi phạm về nội dung cấm được quy định tại Thỏa thuận này, BabeeBot có quyền tắt ngay lập tức các video đang được phát sóng bởi Người Sử Dụng và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của Người Sử Dụng vi phạm. Trong trường hợp nhận được tố cáo của người dùng khác, BabeeBot sẽ tiến hành giám sát kiểm tra và log data cùng những chứng cứ liên quan, nếu vi phạm BabeeBot có quyền tắt ngay lập tức các video đang được phát sóng bởi người dung và/hoặc cảnh cáo, khóa, tạm dừng chat của Người Sử Dụng vi phạm. BabeeBot có toàn quyền quyết định các hình thức xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tuy vào tính chất sự việc, mức độ ảnh hưởng và nghiêm trọng, BabeeBot sẽ đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Quyết định của BabeeBot là quyết định cuối cùng và người dùng đồng ý chấp hành.

  5. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của BabeeBot.

  6. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm của BabeeBot, tuy nhiên BabeeBot chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.

  7. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản, BabeeBot không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.

  *** Điều 10: Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo


  1. BabeeBot sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống trong quá trình bạn sử dụng sản phẩm.

  2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai .v.v. người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. BabeeBot cam kết sẽ lỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên BabeeBot sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.

  3. BabeeBot hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của bạn với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm của BabeeBot. Khi bạn sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, bạn đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.

  4. Bài viết, clip, video của Người Sử Dụng có thể có những hạn chế, có thể gây phản đối, bất hợp pháp, không chính xác, hoặc không phù hợp. Babee Bot không có trách nhiệm cho bất kỳ bài viết nào, clip, video, hình ảnh nào mà Người Sử Dụng đăng tải. Nội dung được đăng không phản ánh quan điểm hay chính sách của Babee Bot. Chúng tôi có quyền giám sát, hạn chế hoặc loại bỏ các nội dung đăng tải trên khi chúng tôi có cơ sở cho rằng, nội dung được đăng tải là vi phạm thỏa thuận này cũng như vi phạm pháp luật.

  *** Điều 11: Thông tin và bảo mật


  1. Quy trình đăng ký tài khoản BabeeBot ID chỉ yêu cầu một địa chỉ Email hợp lệ, một thông tin nhận dạng người dùng không bị trùng lặp (user ID) và mật khẩu. Việc cung cấp những thông tin khác cho BabeeBot hay không tùy thuộc vào quyết định của Người Sử Dụng. Tuy nhiên BabeeBot chỉ tiếp nhận và hỗ trơ giải quyết tranh chấp trong trường hợp bạn cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định tại quy chế thỏa thuận này. Bạn đồng ý rằng user ID, Email, hoặc những thông tin bạn cung cấp có thể có thể xuất hiện trên các website – sản phẩm của BabeeBot.

  2. BabeeBot có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Người Sử Dụng cho mục đích chăm sóc khách hàng, khảo sát về các sản phẩm và dịch vụ của BabeeBot, phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có đáp ứng mong muốn và sở thích của Người Sử Dụng

  3. Babee Bot có thể sử dụng Dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích bất hợp pháp. Babee Bot được quyền cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ 3 trong các trường hợp nhưng không giới hạn:

  - Babee Bot được bạn chấp thuận.

  - Dịch vụ Babee Bot cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp;

  - Theo các quy định hành pháp hoặc luật pháp;

  - Trong trường hợp Người Sử Dụng sử dụng website liên kết trên website của mạng xã hội này để truy cập, đề nghị Người Sử Dụng đọc kỹ thỏa thuận sử dụng và chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các website đó.

  4. BabeeBot luôn cố gắng đáp ứng những tiêu chuẩn về dữ liệu trong chính sách bảo vệ riêng tư, tuy nhiên BabeeBot không bị buộc phải bảo đảm những tiêu chuẩn đó. Có thể có những nhân tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của BabeeBot dẫn đến việc Dữ liệu bị tiết lộ. Vì vậy, BabeeBot không chịu trách nhiệm bảo đảm Dữ liệu luôn được duy trì ở tình trạng hoàn hảo hoặc không bị tiết lộ.

  5. Mọi thông tin cá nhân của Người Sử Dụng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. BabeeBot không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác trừ trường hợp được quy định trong Thỏa Thuận này.

  6. Trong quá trình sử dụng Babee Bot, Người Sử Dụng đồng ý nhận tất cả thông báo từ BabeeBot liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Người Sử Dụng.

  *** Điều 12: Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp .


  1. Nguyên tắc lý vi phạm.

  Người Sử Dụng vi phạm Thỏa Thuận này thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, Babee Bot sẽ đơn phương và toàn quyền quyết định hình thức xử lý phù hợp dưới đây:

  - Khóa tài khoản BabeeBot ID có thời hạn hoặc vĩnh viễn, điều đó đồng nghĩa với việc nội dung được đăng tải Babee Bot.

  - Hủy bỏ toàn bộ những quyền lợi của Người Sử Dụng gắn liền với Babee Bot và các sản phẩm, dịch vụ do BabeeBot cung cấp

  2. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

  - BabeeBot có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ các thành viên của mạng xã hội giải quyết các tranh chấp trong phạm vi của mạng xã hội.

  - Những thành viên là các nhân tổ chức có thể gửi khiếu nại về hai kênh hỗ trợ:

  - BabeeBot tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của các thành viên tham gia mạng xã hội. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng ký hoặc viết bình luận tôn trọng lẫn nhau đồng thời cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nhân thân. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong thông tin đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

  - Các bên phát sinh tranh chấp khiếu nại sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người gửi khiếu nại tranh chấp cần có trách nhiệm cung cấp các chứng cứ thông tin xác thực liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn. Đối với BabeeBot sẽ có trách nhiệm kiểm tra các chứng cứ, thông tin mà bên khiếu nại đưa ra và có phản hồi thông qua hệ thống đã nhận khiếu nại.

  - Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng BabeeBot phải được gửi đến BabeeBot ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại:

  - BabeeBot sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, cắn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.

  - Thời hạn giải quyết khiếu nại là: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được thôn tin từ người sử dụng.

  - BabeeBot chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người Sử Dụng trong trường hợp người sử dụng đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

  - Đối với tranh chấp giữa Người Sử Dụng BabeeBot với nhau, có thể BabeeBot sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc BabeeBot sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, BabeeBot sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Sử Dụng BabeeBot hợp pháp và chính đáng.

  - Sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản trị BabeeBot. Trong trường hợp tranh chấp phát sinh đã được chứng minh từ lỗi của một thành viên xác định BabeeBot sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. BabeeBot sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ bài viết, bình luận của thành viên đó trên BabeeBot đồng thời yêu cầu thành viên đó phải công khai xin lỗi bên đã bị xâm phạm.

  - Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ trao đổi giữa các bên, thì một trong 2 bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

  *** Điều 13: Quy tắc quản lí xử phạt vi phạm Người dùng


  1. Nguyên tắc.

  a. Người Sử Dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.

  b. Trường hợp hành vi vi phạm của Người Sử Dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Babee Bot sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.

  c. Hình thức xử phạt khóa tài khoản BabeeBot ID có thời hạn hoặc vĩnh viễn, điều đó đồng nghĩa với việc Người Sử Dụng cũng không thể sử dụng các sản phẩm khác khi truy cập từ tài khoản BabeeBot ID.

  d. Nếu tài khoản BabeeBot ID bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.

  e. Các hình thức xử phạt:

  - Hình thức xử phạt 1: Khóa tài khoản 10 ngày

  - Hình thức xử phạt 2: Khóa tài khoản 20 ngày

  - Hình thức xử phạt 3: Khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn.

  2. Hình thức xử phạt 1, khóa tài khoản 10 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau.

  - Cung cấp đường dẫn đến trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm quy định pháp luật.

  - Tiết lộ bí mật đời tư hoặc bí mật khác khi chưa được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức có liên quan trừ trường hợp Pháp luật quy định. Ngoài chịu xử phạt do Babee Bot áp dụng, Người Sử Dụng vi phạm còn chịu trách nhiệm trực tiếp với người bị xậm phạm quyền và Pháp luật.

  - Đăng tải những thông tin, nội dung mê tín dị đoan;

  - Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các Người Sử Dụng khác.

  -  Lôi kéo công đồng thành viên tham gia có chủ đích bằng các câu view sai phạm, vi phạm văn hóa đạo đức.

  3. Hình thức xử phạt 2, khóa tài khoản 20 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau.

  - Đăng tải thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động dâm ô, chém, giết, tai nạn rùng rợn trong các tin, bài, clip, ảnh không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam.

  - Chát khiêu dâm, spam chat, kích động các thành viên khác để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.

  - Đăng tải nội dung, thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

  - Đăng tải thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước;

  - Đăng tải tác phẩm đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu;

  - Quảng cáo: nội dung đăng tải của Người Sử Dụng có chứa thông tin quảng cáo hoặc sử dụng các văn bản, hình ảnh, âm thanh, hoặc video và thông tin quảng cáo khác bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung như: Tuyên truyền hoặc liên quan đến việc treo máy dùm/ mua bán ID mua bán tài khoản, chuyên bẻ khóa tài khoản, spam bộ sản phẩm giải trí, vật phẩm riêng, treo máy ngoài, hỗ trợ, sản phẩm, hang hóa … và các thông tin quảng cáo khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của BabeeBot.

  - Xâm phạm riêng tư: sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý.

  - Công kích người khác: sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo bang, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.

  - Vi phạm bản quyền: sử dụng nội dung không thuộc bản quyền của mình để đăng tải lên BabeeBot mà không được phép của chủ quyền.

  4. Hình thức xử phạt 3, khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa vĩnh viễn theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

  - Người Sử Dụng có hành vi lợi dụng Babee Bot nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  - Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động.

  - Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc.

  - Đăng tải, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia.

  - Sử Dụng đặt tên tài khoản trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước, hoặc Người Sử Dụng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn, chát… có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

  - Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người Sử Dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex, video khiêu dâm ở mức độ cao.

  - Thông tin cá cược, cờ bạc: Cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin, dịch vụ có nội dung cờ bạc, lô đề, và các hình thức tổ chức đánh bạc khác trên mạng xã hội Zing Me.

  - Đăng tải thông tin, quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm.

  - Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo giả mạo các tổ chức hoặc cá nhân; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác hoặc tài khoản Babee Bot.

  - Phá hoại hệ thống mạng xã hội Babee Bot: Thành viên lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat.

  - Sử dụng Babee Bot để nôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

  *** Điều 14: Bản quyền và quy trình báo cáo vi phạm bản quyền


  1. Tất cả quyền Sở Hữu Trí Tuệ của hoặc liên quan đến Babee Bot thuộc quyền sở hữu toàn vẹn và duy nhất của BabeeBot hoặc được cấp phép hợp pháp cho BabeeBot sử dụng bao gồm cả các phiên bản cập nhật, nâng cấp.

  2. Trừ khi được sự đồng ý của BabeeBot, Người Sử Dụng không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền Sở Hữu Trí Tuệ đối với sản phẩm Babee Bot.

  3. Tại các khu vực Người Sử Dụng được phép đăng tải nội dung, Người Sử Dụng có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng Babee Bot mặc định và Người Sử Dụng phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và các trách nhiệm pháp lý với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Babee Bot vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải, phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép nội dung của Người Sử Dụng xuất hiện hoặc tồn tại trên Babee Bot.

  4. BabeeBot có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền Sở Hữu Trí Tuệ khác trong sản phẩm Babee Bot của BabeeBot. Việc sử dụng quyền và sở hữu của BabeeBot cần phải được BabeeBot cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, BabeeBot không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để Người Sử Dụng thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Người Sử Dụng không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

  5. Người Sử Dụng đồng ý để BabeeBot tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ứng dụng, ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Người Sử Dụng cung cấp thông qua việc sử dụng sản phẩm Babee Bot một cách hoàn toàn miễn phí. Người Sử Dụng đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí liên quan đến việc BabeeBot sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ nội dung của Người Sử Dụng.

  6. Quy trình thông báo vi phạm bản quyền:

  Nếu Người Sử Dụng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác được cung cấp thông qua dịch vụ Babee Bot, bao gồm cả một liên kết vi phạm quyền Sở Hữu Trí Tuệ của bạn, vui lòng thông báo cho BabeeBot về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây.BabeeBot sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà BabeeBot nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. Một tuyên bố thông báo vi phạm bản quyền phải được gửi đến phòng bản quyền của Babee Bot tại địa chỉ.

  - Để giúp BabeeBot có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của Người Sử Dụng, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:

  · Chữ ký thật của người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản phẩm độc quyền.

  · Mô tả tác phẩm có bản quyền mà Người Sử Dụng cho là bị vi phạm.

  · Mô tả về nơi mà các tài liệu Người Sử Dụng cho là vi phạm nằm trên các dịch vụ Babee Bot đủ để cho phép Babee Bot xác định vị trí tài liệu đó.

  · Thông tin liên hệ của Người Sử Dụng như địa chỉ, số điện thoại, email để Babee Bot có thể liên hệ với bạn.

  · Người Sử Dụng tuyên bố rằng, Người Sử Dụng tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật;

  · Người Sử Dụng tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của Người Sử Dụng là chính xác và chấp nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đó.

  - Babee Bot có chính sách chấm dứt những tài khoản vi phạm nhiều lần về việc gửi thông báo.

  *** Điều 15. Những rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên internet


  - Khi chia sẻ thông tin trên các diễn đàn, mạng xã hội, Người sử dụng thường cập nhật thông tin trong phần tiểu sử, ảnh, cập nhật trạng thái (những tin Người sử dụng chia sẻ với những người trong danh sách người dùng khác) và bình luận (những hồi đáp của Người sử dụng về phần cập nhật trạng thái của người khác). Những thông tin này có chiều hướng tăng dần và thường xuyên được cập nhật liên tục. Chẳng hạn, Người sử dụng có thể để lộ địa chỉ nơi mình sống, thời gian Người sử dụng thường có mặt (và vắng mặt) ở nhà, nơi làm việc hoặc trường của Người sử dụng . Việc chia sẻ này vô tình tạo điều kiện cho những kẻ có mưu đồ bất chính có thông tin để lên kế hoạch thực hiện một vụ án. (trộm cắp, giết người, hiếp dâm …)

  - Nhiều người sử dụng internet dễ dàng để lộ thông tin trong trang cá nhân của mình. Các thông tin có thể bị bộc lộ như địa chỉ hòm thư điện tử, ngày tháng năm sinh hay số điện thoại có thể khiến Người sử dụng bị quấy rối, xâm phạm và mạo danh trên mạng.

  Nhiều người không lường trước được rằng một khi thông tin được chia sẻ trao đổi trên mạng, nó trở thành thông tin công cộng. Ngay cả khi chỉ chia sẻ cập nhật trạng thái với một người hoặc một nhóm người thì người sử dụng cũng không thế kiểm soát được những người này sẽ làm gì với những thông tin ấy. Mặt khác, bất kỳ thông tin nào được chia sẻ trên mạng cũng có thể được xem là thông tin công cộng và từ chỗ là thông tin riêng tư sẽ bị chia sẻ và phổ biến rộng rãi.

  *** Điều 16. Thu thập thông tin cá nhân và chính sách bảo vệ thông tin các nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội.


  - Để đảm bảo phục vụ và cung cấp tới người sử dụng các dịch vụ ngày càng tốt hơn và thực hiện việc cung cấp cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu, BabeeBot sẽ tiến hành thu thập dữ liệu của người sử dụng bao gồm: họ tên, số điện thoại, email, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập

  1. Mục đích và phạm vi thu thập

  Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Mạng xã hội BabeeBot bao gồm: họ tên, số điện thoại, email, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà BabeeBot cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để BabeeBot liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho chính các thành viên.

  Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Mạng xã hội BabeeBot về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  2. Phạm vi sử dụng thông tin

  Mạng xã hội BabeeBot sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  - Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

  - Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Mạng xã hội BabeeBot;

  - Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

  - Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

  - Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại BabeeBot.

  - Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Mạng xã hội BabeeBot có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

  3. Thời gian lưu trữ thông tin

  Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của BabeeBot

  4. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân thành viên

  - Thông tin cá nhân của thành viên trên BabeeBot được BabeeBot cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của BabeeBot .Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

  - Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

  - Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, BabeeBot sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

  - Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của BabeeBot .

  - Ban quản trị BabeeBot yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị BabeeBot không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

  *** Điều 17: Hiệu lực của thỏa thuận


  1. Sử dụng ngoài phạm vi Việt Nam. Chúng tôi là công ty có trụ sở tại Việt Nam. Mục tiêu của Babee Bot là mang lại cho người dùng nội dung dưới sự cho phép của chủ sở hữu nội dung một cách hợp pháp. Do đó, chúng tôi bị giới hạn bởi các quyền phát hành nội dung trong phạm vi địa lý từ các nhà cung cấp nội dung. Việc sử dụng công nghệ để truy cập vào nội dung từ các vùng lãnh thổ mà Babee Bot không có quyền được cung cấp dịch vụ đều bị cấm.

  2. Kiểm soát xuất khẩu. Phần mềm và sự truyền tải dữ liệu kỹ thuật, nếu có, kết nối với Dịch vụ Babee Bot được kiểm soát xuất khẩu. Bạn đồng ý tuân thủ với tất cả các luật liên quan đến phần mềm và truyền tải dữ liệu kỹ thuật từ Việt Nam hoặc quốc gia mà bạn cư trú.

  3. Luật áp dụng: Bạn đồng ý rằng bản Điều khoản sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam . Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.

  4. Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được quy định trên website có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. BabeeBot sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

  5. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Babee Bot này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

  6. Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Babee Bot này có giá trị từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.